Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Konwencja Powiatowa SLD w Krotoszynie

dodano 2014-02-25 10:10 w kategorii: Powiatowe

W poniedziałek 24 lutego 2014 r. odbyła się Konwencja Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krotoszynie.
 
Na zaproszenie Rady Powiatowej SLD w spotkaniu wzięli udział:
Kandydat do Parlamentu Europejskiego (okręg nr 7- wielkopolska) dr n. med. Vanessa Kaczmarek-Leki, 
Członek Rady Krajowej SLD, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Wiesław Szczepański,
Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Seweryn Kaczmarek.
 
W konwencji wzięło udział 41 aktywnych członków lokalnego SLD, kilku sympatyków partii oraz przedstawiciele lokalnej prasy.
 
Przewodniczącym konwencji został jednogłośnie wybrany Członek Rady Krajowej SLD Zbigniew Brodziak, który piastując swoje tymczasowe stanowisko przyjął regulamin konwencji oraz jej porządek obrad. Następnie zabrał głos Przewodniczący SLD w Powiecie Krotoszyńskim Mariusz Sędzik. Po krótkim i treściwym wystąpieniu, zostało odczytane sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a następnie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej. Obrady konwencji zostały uznane za prawomocne, uczestniczyło w nich co najmniej 50 % (+1) delegatów.
 
Na konwencji jednogłośnie udzielono absolutorium członkom Zarządu Powiatowego SLD w osobach:
Przewodniczący- Mariusz Sędzik
Wiceprzewodniczący- Andrzej Sarnowski
Sekretarz- Lucyna Kubiak
Skarbnik- Maria Wiatroszak
 
Wybrano także delegata na Konwencję Wojewódzką SLD, został nim Mariusz Sędzik.
 
Obrady konwencji obfitowały w liczne wystąpienia. Przewodniczący Wiesław Szczepański omówił szczegółowo plany SLD na przyszłość, podjął temat  wyborów do Parlament Europejskiego oraz listopadowych wyborów samorządowych. Pani dr n. med. Vanessa Kaczmarek-Leki, przedstawiła sytuację finansowania służby zdrowia w Polsce oraz wyjaśniła przesłanki, które skłoniły ją do kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Seweryn Kaczmarek, motywował wszystkich działaczy do wyborów i silnej kampanii wyborczej oraz przedstawił perspektywy finansowania województwa na kolejne lata.
 
Swoje spostrzeżenia i obawy wyrazili także lokalni działacze. W dyskusji wzięli udział między innymi przewodniczący Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego w Krotoszynie Pan Wiesław Sołtysiak, wiceprzewodniczący krotoszyńskiej lewicy Pan Andrzej Sarnowski oraz Piotr Jarecki -przewodniczący koła SLD w Zdunach. 
 
Na konwencji podjęto następującą uchwałę:
 
Konwencja Powiatowa SLD w Krotoszynie obradująca w dniu 24.02.2014 r., mając na uwadze sprawozdanie z działalności rady powiatowej SLD za miniony okres oraz wnioski i postulaty wynikające z dyskusji podczas Konwencji kierując się aktualną sytuacją polityczną, społeczną i gospodarczą kraju, a przede wszystkim w powiecie krotoszyńskim, stawia się przed Radę Powiatową, Zarządem i członkami SLD Ziemi Krotoszyńskiej następujące cele i zadania:
 
1. Czynny udział w zbliżających się wyborach do Europarlamentu i samorządowych.
2. Aktywne uczestnictwo w zbliżających się wyborach poprzez wykorzystanie posiadanego doświadczenie w bieżącej pracy politycznej i organizacyjnej.
3. Podjąć działania na rzecz aktywizacji członków SLD w działalności w miejscu zamieszkania tj. w Radach Osiedli na rzecz lokalnych społeczności a także aktywny udział Radnych SLD i członków SLD w zbliżających się wyborach do Rad Miasta, Rady Powiatowej, wójtów i burmistrzów, europarlamentu.
4. Wzmóc pracę w kołach, Radzie Powiatowej na rzecz umocnienia aktualnego stanu liczebnego Powiatowych Organizacji SLD, a także nad ilościową i jakościową ich rozbudową 
5. Zobowiązuje się członków Rady Powiatowej do utrzymania ścisłej więzi z kołami i systematycznie przekazywać im materiały z posiedzenia Rady Powiatowej i Wojewódzkiej
6. Rada Powiatowa, koła wyłaniać swoich liderów oraz skutecznie ich promować.
7. Konwencja Powiatowa zobowiązuje Komisję Rewizyjną do sporządzenia w pierwszym kwartale danego roku sprawozdań dotyczących opłacania składek w tym, składek specjalnych.
 
Fot. Janusz Hyliński


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.